ПЕРЕЗВОНИТЕ МНЕ.

Введите Ваш номер телефона и мы свяжемся с Вам в ближайшее время


X

1. Умови проведення акцій «Знижка на корм для кошенят».
1.1. Акція під умовною назвою «Знижка на корм для кошенят» у рамках акції «Вакцинація» (надалі — «Акції», а окремо «Знижка на корм для кошенят» відповідно) є стимулюючою акцією, спрямованою на підтримку інтересу та споживчого попиту на продукцію — корми для домашніх тварин Royal Canin (далі — «Продукція»), підтримку обізнаності споживачів про Продукцію, збільшення об'ємів продажів Продукції.

1.2. Організатором Акції є мережа клінік Зоолюкс
1.3. Акція проводиться у мережі клінік Зоолюкс в м.Київ (далі —«Територія проведення Акцій»)
1.4. Акція проводяться з 6 жовтня по по 30 листопада 2017 року включно (надалі — «Строк проведення Акцій»).
1.5.В рамках Акцій надається знижка на визначені товари Royal Canin у розмірі до 25%, яка встановлена від роздрібної ціни реалізації в мережі клінік Зоолюкс.
2. Вимоги до Учасників Акцій.


2.1. До участі в Акціях запрошуються дієздатні громадяни України віком від 16 років, які постійно проживають у адміністративних центрах області (обласних центрах) України, окрім розміщених на тимчасово окупованих територіях України, є дійсними або потенційними покупцями товарів Royal Canin (далі — «Учасник Акцій»). Неповнолітні особи віком від 16 до 18 років мають право брати участь в Акціях тільки за згоди своїх законних повнолітніх представників, відповідно до чинного законодавства України (з урахуванням умов пункту 4 цих Правил). Організатор не зобов'язаний перевіряти дієздатність осіб, що беруть участь в Акціях.
2.2. Учасником Акцій вважається особа, яка відповідає вимогам розділу 2 та 3 даних Правил та
належним чином виконала усі умови цих Правил.
2.3. Учасниками Акцій не визнаються та не можуть бути такі особи, незалежно від виконання ними умов цих Правил:
2.3.1. працівники Організатора Акцій та будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та
проведенні Акцій, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);
2.3.2. особи до 16 років, обмежено дієздатні та недієздатні особи;
2.3.3. особи, що не є громадянами України;
2.3.4. особи, що не проживають у адміністративних центрах області (обласних центрах) України, або проживають на тимчасово окупованих територіях України на постійній основі.
2.4. Організатор Акцій не зобов'язаний перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників
Акцій.
2.5. Учасники Акцій під час участі в Акціях зобов'язуються:
2.5.1. дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;
2.5.2. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у цих Правилах;
2.5.3. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акціях;
2.5.4. не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Акцій.
2.6. Беручи участь в Акціях, Учасник Акцій погоджується та підтверджує факт ознайомлення та
повної згоди з цими Правилами.
2.7. Беручи участь в Акціях, Учасник Акцій розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника, може оброблятися Організатором з метою подальшого можливого надсилання йому інформації, в т. ч. рекламного характеру, про наступні заходи/конкурси/акції Організатора, а також з іншими цілями, визначеними цими Правилами. Приймаючи умови цих Правил, Учасники Акцій тим самим надають згоду на таку обробку персональних даних з метою використання Організатором та/або іншими уповноваженими Організатором особами, доки не мине потреба, визначена цими Правилами.
2.8. Беручи участь в Акціях, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне
використання Організатором наданої ним інформації про себе з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т. ч. шляхом передачі третім особам) та обсягу наданої згоди, зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища (окрім використання в рекламі), зображення Учасника (окрім використання в рекламі), інтерв'ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т. ч., але не обмежуючись, право публікації (в т. ч. його імені і зображення (окрім використання в рекламі)) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т. ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Акціях та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

2.9. З моменту прийняття умов цих Правил шляхом проставляння Учасником Акцій електронної
відмітки, вчинення дій, що свідчать про участь в Акціях, згода з умовами цих Правил та згода на обробку персональних даних вважається наданою відповідним Учасником Акцій.
2.10. Учасник Акцій, що не погоджується з умовами цих Правил та/або відмовився від надання згоди на обробку персональних даних, втрачає право на подальшу участь в Акціях.
2.11. У випадку порушення Учасником Акцій обов'язків, вказаних у цих Правилах, що викликало виникнення у Організатора збитків, Учасник Акцій зобов'язаний відшкодувати такі збитки у повному обсязі.
2.12. Організатор Акцій залишає за собою право відсторонити від участі в Акціях Учасників, які
порушили вказані вище гарантії.
2.13. Учасник Акцій, що не виконує/неналежно виконує умови цих Правил, втрачає право на
подальшу участь в Акціях.

3. Умови участі в Акціях.

3.1. Для участі в Акціях Учаснику необхідно:
3.1.1. Взяти участь в Акції «Вакцинація » від мережі клінік Зоолюкс , а саме провести планову вакцинацію кошеняті до 12 місяців в період з 06.10.2017 по 30.11.2017;
3.1.2. Отримати заохочення за підсумками проведення Акції від мережі клінік Зоолюкс
Детальні умови проведення Акції дізнавайтеся на стійці адміністратора в мережі клінік Зоолюкс
3.1.3. Заповнити анкету учасника акції;
3.1.4. Отримати відривний купон , з унікальною цифрою для кожного Учасника Акцій, від адміністратора клініки Зоолюкс , з інформацією про знижку;
3.1.5. Протягом 14 днів після проведення вакцинації та отримання відривного купона на знижку надіється можливість придбати в мережі клінік Зоолюкс в м.Києві таких видів продуктів (далі — «акційні продукти»):
3.1.5.1. Корми для кошенят, які приймають участь в Акції:
− Royal Canin British Shorthair Kitten сухий, вагою 2 кг;
− Royal Canin Kitten sterilised сухий, вагою 2 кг;
− Royal Canin Kitten сухий, вагою 2 кг;
− Royal Canin Kitten сухий, вагою 4 кг;
− Royal Canin Maine Coon Kitten сухий, вагою 2 кг;
− Royal Canin Maine Coon Kitten сухий, вагою 4 кг;
− Royal Canin Mother & Babycat сухий, вагою 2 кг;
− Royal Canin Persian Kitten сухий, вагою 2 кг.
3.1.6. Здійснити купівлю акційних продуктів для кошенят з відповідною знижкою;
3.1.7. Беручи участь в Акції для кошенят - бути власником кошеняти віком до 12 місяців;
3.1.8. Ознайомитися з цими Правилами та погодитися з ними;
3.1.9. Залишити повні та достовірні дані про себе (прізвище, ім'я, по-батькові згідно з паспортними даними, E-mail, номер свого мобільного телефону, повну адресу місця проживання (область, місто, вулиця проживання, будинок, квартира тощо). Вказані відомості надаються учасником Акцій особисто, при заповненні анкети).
3.1.10. Відповісти на телефонний дзвінок для перевірки даних.
3.2. Знижка на акційну продукцію, зазначена в купоні на знижку, дійсна протягом 14 днів з моменту проведення вакцинації та отримання відривного купона на знижку .
3.3. Організатор не несе відповідальності за вичерпання акційних продуктів та дії/бездіяльність
Продавців.
3.4. Якщо Учасник не відповідає умовам участі в Акціях та/або не виконав умови цих Правил, та/або не відповів на дзвінок оператора Продавця протягом 5 днів з моменту оформлення замовлення, то такий Учасник втрачає право на подальшу участь в Акціях.
4. Порядок і спосіб інформування про умови Акції:
4.1. Інформування щодо Правил та умов Акцій здійснюється за допомогою розміщення інформації на сайті організатора http://zoolux.com.ua/
5. Інші умови Акцій.
5.1. У разі виникнення будь-яких суперечок стосовно тлумачення умов проведення Акцій, офіційним визнається тлумачення Організатора Акцій, яке є остаточним і обов'язковим для всіх Учасників Акцій та не підлягає оскарженню. Рішення Організатора з усіх питань, пов'язаних із проведенням Акцій, вважаються остаточними та такими, що не підлягають оскарженню й поширюються на всіх Учасників Акцій.
5.2. Організатор залишає за собою право перевірити документи, які засвідчують вік та особу Учасника.
5.3. Організатор не несе відповідальності за:
5.3.1. неознайомлення Учасника з цими Правилами Акцій;
5.3.2. невиконання, неналежне виконання, несвоєчасне виконання Учасниками Акцій обов'язків, передбачених у цих Правилах;
5.3.3. неотримання відповідного акційного продукту, що сталося не з вини Організатора, в тому числі закінчення акційних упаковок ;
5.3.4. невиконання, неналежне виконання, несвоєчасне виконання Продавцями обов'язків, передбачених у цих Правилах, а також замовлень Продукції.
5.4. Беручи участь в Акціях, Учасники/Переможці Акцій, зокрема, підтверджують свою згоду з
наступним:
5.4.1. Беручи участь в Акціях, Учасник дає свою безумовну згоду, без обмежень строку її дії та території дії, на обробку, зберігання, а також використання у інший спосіб Організатором та компанієї ТОВ «Рояль Канін Україна» персональних даних Учасника (прізвище, ім'я, по-батькові, адресу, телефон, e-mail тощо), (далі — «Персональні дані») відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 р. № 2297-VІ (зі змінами та доповненнями), включати Персональні дані до баз персональних даних, володільцем яких є Організатор, включаючи та не обмежуючись, дає свою безумовну згоду на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, інтерв'ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т. ч., але не обмежуючись, право публікації (в т. ч. його імені та зображення (крім використання в рекламі)) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, а також обробляти Персональні дані у будь-який інший спосіб на розсуд Організатора для цілей інформування Учасника про товари та акції, вивчення ринку, споживчого попиту, збору та обробки статистичної інформації та проведення маркетингових, соціологічних та інших досліджень, залучення уваги споживачів до Продукції тощо. Таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних». Беручи участь в Акціях, Учасник засвідчує, що він ознайомлений і згоден дотримуватися цих Правил. Факт відправки будь-яких персональних даних засвідчує повну та безумовну згоду Учасника/Переможця Акцій на їх передачу у відповідному обсязі та подальше використання Організатором згідно з цими Правилами. Учасник також підтверджує, що Організатор має право на передачу Персональних даних розпоряднику та/або третім особам, в тому числі обробку Персональних даних в будь-яких комп'ютерних та/або інформаційних системах без обмежень щодо території використання та передачі даних відповідно до вказаної мети обробки. При цьому Організатор зобов'язується забезпечити конфіденційність персональних даних та безпеку під час їх обробки та використання. Метою обробки є вивчення думки споживачів щодо Продукції та доведення до споживачів інформації про Продукцію. Обсяг персональних даних, згоду на обробку яких надає Учасник, обмежується обсягом персональних даних, які були надані під час участі в Акціях, реєстрації, в т. ч. які могли бути надані в телефонній розмові з представниками Організатора.

Контактна інформація, зареєстрована в Акціях (номер мобільного телефону чи адреса електронної пошти тощо), може бути використана Організатором для зв'язку й короткого опитування стосовно продукту, домашнього улюбленця тощо. Згода може бути відкликана шляхом направлення письмового повідомлення Організатору рекомендованим листом з описом вкладення або шляхом вручення особисто уповноваженому представнику Організатора, який повинен засвідчити отримання повідомлення своїм підписом.
5.5. Організатор Акцій гарантує, що під час збору і подальшого використання отриманої інформації він дотримуватиметься всіх положень чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про захист персональних даних», щодо недоторканності особистої інформації, а також застосовуватиме всі доцільні запобіжні заходи стосовно зібраної інформації і надаватиме її лише тим, хто має на це достатні законні підстави, та в порядку, що визначений чинним законодавством України.
5.6. Вартість користування мережею Інтернет, що здійснюється Учасником Акцій, оплачується
Учасником Акцій самостійно за власний рахунок і відповідає стандартній вартості послуги за тарифним планом виконавця такої послуги. Всі Учасники Акцій самостійно сплачують всі та будь-які витрати, понесені ними у зв'язку з участю в Акціях (у тому числі, без обмежень, витрати, пов'язані з користуванням мережею Інтернет для отримання будь-якої інформації про Акцію).
5.7. Беручи участь в Акціях, Учасник Акцій підтверджує повне розуміння умов Акцій та повністю погоджується з цими Правилами Акцій.
5.8. Організатор Акцій на свій власний розсуд може визнати недійсною будь-яку реєстрацію, а також заборонити подальшу участь у цій Акціях будь-якій особі, яка підроблює або отримує вигоду з підробки процесу реєстрації або інших етапів Акцій, або ж діє, порушуючи ці Правила Акцій, діє деструктивним чином або здійснює дії з наміром докучати, ображати, загрожувати або заподіювати шкоду будь-якій іншій особі, яка може бути пов'язана з цією Акцією.
5.9. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект цих Акцй не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп'ютерними вірусами, неполадками в мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або будь-якою іншою причиною, неконтрольованою Організатором Акцій, яка спотворює або втручається у виконання, безпеку, чесність, цілісність або належне проведення Акцій, Організатор Акцій може на свій власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акцій, або ж визнати недійсними будь-які реєстрації.
5.10. Організатор має право залучати третіх осіб для повного або часткового виконання цих Правил.
5.11. Організатор Акцій не несе відповідальності за невиконання зобов'язань, зазначених у цих
Правилах, у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві України, що діють на території проведення Акцій, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акцій обставини.
5.12. Організатор не несе відповідальності за технічні неполадки, пов'язані з роботою Сторінки Сайту.
5.13. Організатор має право змінити Правила у будь-який момент. Про зміну умов Акцій має бути оголошено в тому ж порядку, в якому було оголошено про Акцію.

Современное УЗИ

Без аналогов в Киеве

Узнайте подробнеe

Ингаляционный наркоз

Единственный в Киеве

Узнайте подробнеe

Рентгеноскопия

Без аналогов в Украине

Узнайте подробнеe

Стерилизация

Без стресса

Узнайте подробнеe

ЭХО сердца

с доплерометрией

Узнайте подробнеe

КИЕВ (Харьковская):

 

КИЕВ (Центр):

 

БРОВАРЫ:

 

КИЕВ (Оболонь):

map-mini-kiev   kiev-dmitr-small   map-mini-brovary  

ул. Ревуцкого, 42-В (м. Харьковская)

 

(044) 360-59-03
(067) 447-95-15
(099) 522-37-62

 

КРУГЛОСУТОЧНО

 

ул. Дмитриевская, 39

 

(044) 587-51-02
(066) 272-59-29
(096) 587-38-47

 

КРУГЛОСУТОЧНО

 

ул.Киевская, 221


(044) 587-51-01
(050) 950-17-40
(097) 009-96-39


КРУГЛОСУТОЧНО

 

ул. Героев Сталинграда, 2-Д

 

(044) 227-07-89

(050) 447-85-05

(067) 480-38-15

 

КРУГЛОСУТОЧНО

 

Ревуцкого ул., 42-В (м. Харьковская)


(044) 360-59-03, (067) 447-95-15

(093) 969-83-57, (099) 522-37-62


КРУГЛОСУТОЧНО